Rodinné Jeseníky - objekty

Krnov
Krnov
Pozoruhodnou dominantou náměstí je barokně-secesní budova radnice postavena v letech 1901 až 1903 s 52 m vysokou věži. Milovnici architektury mohou obdivovat neoklasicistní rezidenci z roku 1914 – Flemmichovu vilu. K mimořádně cenným památkám patři kostel sv. Ducha ze 13. století, dále fresky z 1. poloviny 13. století v kostele sv. Benedikta a vzácná rokoková fresková výzdoba z roku 1766 v minoritském kostele Narozeni Panny Marie. Přírodní památku Staré hliniště, místo, kde se těžila cihlářská hlína, tvoři vodní jezírka, vyskytuji se zde chráněné druhy rostlin a živočichů, hlavně obojživelníků a plazů. Sportovní vyžiti nabízí víceúčelová sportovní hala.

http://www.krnov.cz/

GPS: 50°04'48.11"N 17°43'18.44"E


-MENU-